Taksering og verdivurdering

Vi takserer piano og flygler, ved f.eks. skade ved brann, vannskade m.m.

steinway_butik

Vi kan også gi en pekepinn på hva ditt instrument er verdt i forbindelse med
salg  og arveoppgjør.